Logotip de Pallarsactiu en blanc

Com ens organitzem?

Organigrama

Representació gràfica de la nostra entitat

Com a òrgan superior de la societat PallarsActiu, trobem la Junta General. Aquesta està formada per tot l’accionariat de l’empresa i ens reunim amb caràcter anual per aprovar els comptes anuals i la gestió social. També, es pot donar l’ocasió de realitzar-la amb caràcter extraordinari segons la tipologia de presa de decisions.

Organigrama de PallarsActiu

Consell d’Administració

Sota la supervisió de la presidència de l’entitat, es manifesta el Consell d’Administració, òrgan de representació de la societat. 

Ens reunim amb caràcter trimestral i és el mitjà que s’encarrega de vetllar pels drets de la totalitat dels accionistes i el bon funcionament de PallarsActiu. Per igual, actua la gerència qui planifica, organitza, dirigeix, controla i coordina els projectes i actuacions de l’entitat.

Consell Assessor

El Consell Assessor està format per persones amb una llarga i reconeguda trajectòria professional en coneixements i experiència de les matèries pròpies de PallarsActiu, i la seva funció és assessorar a la gerència sempre que es consideri necessari. És un òrgan consultiu i de participació per a les qüestions referents als projectes i, en concret, per a garantir els fulls de ruta marcats i la qualitat de les nostres accions. S’encarrega de valorar i assessorar des de la perspectiva d’estratègia empresarial i valor social. Les trobades són amb caràcter bimensual.

 

Socis/es accionistes

Amb la finalitat de contribuir a la millora de la participació a l’entitat, PallarsActiu compta amb la implicació d’accionistes públics i privats, aportant un enfocament positiu i realista.

Les persones que integren la massa econòmica de l’entitat, aportaran eines i idees per a conèixer millor el nostre dia a dia per mitjà de les seves experiències sobre el funcionament del nostres projectes.

Grups de treball

La gerència disposa del suport de grups d’estudi i de debat dels sectors més estratègics de les comarques. Aquests poden anar variant, ampliant-se o reduint-se segons les necessitats i demandes econòmiques de la zona. Estan integrats per membres de l’entitat, professionals del sector, que volen impulsar i millorar. Donen suport en l’anàlisi de la situació dels sectors i la recerca permanent de nous camins i/o millores per generar més riquesa empresarial.

Formeu-ne part

Feu-vos soci/a - accionista

Mans de dones agafant un telèfon mòbil

Envieu-nos la vostra sol·licitud per tenir-vos en compte en properes ampliacions de capital de la nostra societat.

Subscriu-te al Newsletter

En ingressar el teu correu electrònic, acceptes que PallarsActiu S.A. l’inclogui en la seva base de dades per enviar-te novetats. Per a més informació consulta la pàgina de política de privacitat.

Troba'ns

© PallarsActiu S.A. | Web dissenyada per: Recreant