Avís legal

Avís legal

1.- LLOC WEB

PALLARSACTIU SA, compleix amb la Llei 34/ 2002 , d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 

Per complir amb la llei citada, les dades d'informació general d'aquest lloc Web són: www.pallarsactiu.cat

Titular: Pallarsactiu, S.A.
Adreça: Carrer Pau Casals, 14 25620-Tremp (Lleida)
Contacte:
admin@pallarsactiu.cat 

Telèfon: +34 973653279

Carrer Pau Casals, 14
NIF A25761867

2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

Pallarsactiu, S.A. posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d´altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d´errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d´informació accessible a través d´aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

Pallarsactiu, S.A no es fa responsable de les informacions i opinions  que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s´accedeixi per mitjà d´enllaços (links).

2.2. Condicions d´ús i funcionament del lloc Web

L´ús d´aquesta pàgina web atribueix la condició d´usuari de la mateixa (en endavant l´usuari) i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web de Pallarsactiu, S.A pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les que es demana clau d´identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.

L´usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l´usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l´ús o funcionament d´aquest lloc web

La responsabilitat per l´ús de la informació continguda en la pàgina web és de l´usuari. Pallarsactiu, S.A. queda exempta de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l´accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix. 
L´usuari és l´únic i exclusiu responsable de les seves claus d´identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d´aquest lloc web.

Pallarsactiu, S.A. no es fa responsable de l´ús indegut de les claus d´identificació i contrasenyes d´accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l´oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

Pallarsactiu, S.A presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de Pallarsactiu, S.A. i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.  

Està autoritzat l´ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa de Pallarsactiu,S.A.

No s´autoritza en cap cas:
- La presentació d´una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Pallarsactiu,S.A, per mitjà de “framing”. 
- La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de la Pallarsactiu,S.A,  mitjançant “in line linking”. 
- L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici a Pallarsactiu,S.A conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web de Pallarsactiu,S.A són propietat d´aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Pallarsactiu,S.A no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d´enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest web.

4.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL RGPD 2016/679

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l´usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s´utilitzarà exclusivament per donar l´efectiva resposta o prestació del servei a l´usuari.

L´usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Pallarsactiu,S.A  a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l´exercici de les funcions d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L´usuari del lloc web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació difosa per Pallarsactiu,S.A  d´acord amb la Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d´abril, de l´organització comarcal de Catalunya (art. 25 a 39) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a Pallarsactiu,S.A , a través de la Bústia de suggeriments o a través d´aquest lloc web:  www.pallarsactiu.cat

4.2 Drets dels interessats

L'usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal queda assabentat que podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se a l´Oficina de Registre de Pallarsactiu, SA, - C. Pau Casals, 14 de Tremp o a través d´aquest lloc web: www.pallarsactiu.cat

4.3 Galetes ("Cookies")

En cap cas les galetes ("cookies") que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del  lloc web. L´ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l´usuari l´accessibilitat del lloc web.

L´ús de galetes ("cookies") de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l´ordinador de l´usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l´objecte de facilitar l´exploració segura i eficient del lloc web.

4.4 Comunicació Segura

Pallarsactiu,S.A compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui per l´acció humana o pel medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

5.-SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d´aquest lloc web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l´adreça de correu admin@pallarsactiu.cat

Pallarsactiu, S.A. posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d´altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d´errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d´informació accessible a través d´aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

Pallarsactiu, S.A. no es fa responsable de les informacions i opinions  que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s´accedeixi per mitjà d´enllaços (links).

2.2. Condicions d´ús i funcionament del lloc Web

L´ús d´aquesta pàgina web atribueix la condició d´usuari de la mateixa (en endavant l´usuari) i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web de Pallarsactiu, S.A. pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les que es demana clau d´identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.

L´usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l´usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l´ús o funcionament d´aquest lloc web

La responsabilitat per l´ús de la informació continguda en la pàgina web és de l´usuari. Pallarsactiu, S.A. queda exempta de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l´accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.
L´usuari és l´únic i exclusiu responsable de les seves claus d´identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d´aquest lloc web.

Pallarsactiu, S.A. no es fa responsable de l´ús indegut de les claus d´identificació i contrasenyes d´accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l´oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

Pallarsactiu, S.A. presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de la Pallarsactiu, S.A. i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. 

Està autoritzat l´ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa de Pallarsactiu, S.A..

No s´autoritza en cap cas:
- La presentació d´una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Pallarsactiu, S.A. , per mitjà de “framing”.
- La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és Pallarsactiu, S.A. ,  mitjançant “in line linking”.
- L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici a Pallarsactiu, S.A.conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web del Pallarsactiu, S.A. són propietat d´aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Pallarsactiu, S.A. no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d´enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest web.

4.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l´usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s´utilitzarà exclusivament per donar l´efectiva resposta o prestació del servei a l´usuari.

L´usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Pallarsactiu, S.A.  a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l´exercici de les funcions d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L´usuari del lloc web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació difosa per Pallarsactiu, S.A.  d´acord amb la Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d´abril, de l´organització comarcal de Catalunya (art. 25 a 39) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a www.pallarsactiu.cat, a través de la Bústia de suggeriments o a través d´aquest lloc web:  www.jussactiu.cat

4.2 Drets dels interessats

L'usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal queda assabentat que podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se a l´Oficina de Registre de Pallarsactiu, S.A. , - C. Pau Casals, 14 de Tremp o a través d´aquest lloc web: www.jussactiu.cat

4.3 Galetes ("Cookies")

En cap cas les galetes ("cookies") que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del  lloc web. L´ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l´usuari l´accessibilitat del lloc web.

L´ús de galetes ("cookies") de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l´ordinador de l´usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l´objecte de facilitar l´exploració segura i eficient del lloc web.

4.4 Comunicació Segura

Pallarsactiu, S.A.  compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui per l´acció humana o pel medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

5 .-SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d´aquest lloc web us sigui útil i us agraïrem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l´adreça de correu info@jussactiu.cat